Historie QRLOGO , QRCOD

Historie QRLOGO , QRCOD

QR (http://ru.QRCOD.cz) - historie,qr,logo,qrcod - ru.qrcod.czHistorie QRLOGO , QRCOD 14.10.2014 - dosáhli jsme 500 000 QR , za 13 dnu dalších 100 000 QR 01.10.2014 - vegenerováno 400 000 QR, za 20 dnu dalších 100 000 QR 30.09.2014 - denní rekord - 15577 QR 26.09.2014 - denní rekord - 8873 QR 24.09.2014 - denní rekord - 8189 QR 23.09.2014 - de .....

Continue Reading

 

QR Color a QR kody v barvách

QR Color QR kody umíme generovat v jiných barevných odstínech

QR (http://ru.QRCOD.cz) - qr,kod,barvy,rgb - ru.qrcod.czNově umíme generovat QR kody v ruzných barvách. Sám uživatel si nastavuje barvy: QR CODE - barva bodu pro QR kod Background - barva pozadí QR kodu Mark - značky ohraničení Možnost nastavení barev je RGB formátu, na pomoc máte možnost vizuálního vygenerování uvedených kodu pro RGB     Newly we can generate QR codes in different colors.  By the user a .....

Continue Reading

 

Jak to ugryźć? Czyli 7 sposobów na wykorzystanie kodów QR

Jak to ugryźć? Czyli 7 sposobów na wykorzystanie kodów QR

QR (http://ru.QRCOD.cz) - sposobów,wykorzystanie,kodów,QR - ru.qrcod.czCoraz więcej czasu spędzamy na surfowaniu w internecie przy pomocy urządzeń mobilnych. Według raportu Deloitte Touche Tomatsu, w 2011 roku liczba sprzedanych smartfonów przekroczy liczbę sprzedanych komputerów PC. Ten fakt stanie się języczkiem u wagi przeważającym szalę w podejściu do marketingu mobilnego, w tym wykorzystania kodów QR (Quick Response). Wykorzysta .....

Continue Reading

 

QR Cod Russian

При помощи QR-кода можно закодировать любую &

QR (http://ru.QRCOD.cz) - qr,kod,russian - ru.qrcod.czЧТО ТАКОЕ QR-КОД: QR код «QR - Quick Response - Быстрый Отклик» — это двухмерный штрихко .....

Continue Reading

 

Read the QR Code Russian

Иногда возникают такие ситуации, когда ну

QR (http://ru.QRCOD.cz) - QR,код - ru.qrcod.czЧитаем QR код Иногда возникают такие ситуации, когда нужно прочитаm .....

Continue Reading

 

Global deployment of servers

Global deployment of servers

QR (http://ru.QRCOD.cz) - servers,qrcod,qrlogo - ru.qrcod.czGlobal deployment QRCode and QRLOGO servers for future cooperation   Cooperation offer for sale services QRcode  offer contains a domain of your choice QRCOD We offer from 10% to 90% from sales of services .....

Continue Reading

 

[33]   |  ru.qrcod.cz00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 |

 


QRCOD in Tokyo

The new location QRCode in Tokyo , sample QRCOD

Historie QRLOGO , QRCOD

14.10.2014 - dosáhli jsme 500 000 QR , za 13 dnu dalších 100 000 QR

01.10.2014 - vegenerováno 400 000 QR, za 20 dnu dalších 100 000 QR

30.09.2014 - denní rekord - 15577 QR
26.09.2014
 - denní rekord - 8873 QR
24.09.2014
 - denní rekord - 8189 QR
23.09.2014
 - denní rekord - 6843 QR kodů
12.09.2014
 - denní rekord - 5018 QR kodů
11.09.2014
 - dosáhli jsme 300 000 QR Kodů, za 35 dnů vygenerováno dalších 100 000 QR

QRCode in Moscow

New server location for customers using QRCode site in Russia / Новый сервер местоположения для клиентов Страницы QR кода в России

Singapore QRCOD

The new location QRCode in Singapore , sample QRCOD

Australian QRCOD

Need to automatically generate QR codes? To own QR Logo? Just use our simple instructions and procedure - Australian , AustralianLinux server QR COD Australian , QR COD

 

QRCOD traffic domains and applications

QRCOD provoz domen a aplikace v globálním měřítku s naší nabídkou spolupráce. Máte li zájem, napište nám smiley , nabízíme i SKYPE kontakt podle názvu domeny.

QRCOD traffic domains and applications on a global scale with our offer of cooperation. If you are interested, contact us smiley,  we also offer SKYPE contact of the domain name.

QRCOD Traffic-Domains und Anwendungen auf globaler Ebene mit unserem Angebot der Zusammenarbeit. Wenn Sie interessiert sind, kontaktieren Sie uns smiley wir SKYPE Kontakt der Domain-Namen bieten.

QRCOD.it - generare codici QR

Grazie alla loro immediatezza, i codici QR si sono diffusi molto anche nel nostro Paese. Sono quei codici dalla forma quadrata, molto simili ai codici a barre, che una volta inquadrati con la fotocamera del telefonino (tramite apposite app) consentono di accedere velocemente a pagine Web ed informazioni di qualsiasi genere.

QRCOD.pl - generować kody QR

Modułem w QR kodzie jest kwadrat mogący przybierać jeden z dwóch kolorów (ciemny lub jasny). Większa ilość modułów tworzy tzw. słowa kodowe, w których zapisana jest informacja o poszczególnych znakach.

3QRCOD.us

Need to automatically generate QR codes? To own QR Logo? Just use our simple instructions and procedure - USA 3

2QRCOD.us

Need to automatically generate QR codes? To own QR Logo? Just use our simple instructions and procedure - USA 2